X- Lady Perłowy Raj*PL

Kotki w hodowli Perłowy Raj*PL

X- Lady Perłowy Raj*PL

  • Data urodzenia: 19 sierpnia 2018
  • Płeć: Kotka
  • Kolor: BSH a (niebieski)
  • Grupa krwi: BB
  • Matka: Farinelli My Love Marvil*PL
  • Ojciec: Kaizer Empire Of Cat*RU
  • Mieszka w hodowli: Perłowy Raj*PL
FIV i FeLV: Negatywny
PKD: Negatywny
Galeria

X- Lady Perłowy Raj*PL

Mioty

Mioty tego kota

Na górę